Nieuw in 2024

Vanaf februari is iedere eerste dinsdagavond van de maand een voorlichtingsavond over de bevalling. Deze avond staat helemaal in het teken van de aanstaande bevalling en het kraambed. De voorlichting wordt verzorgd door een verloskundige en kraamverzorgende. Met een interactief programma willen we jullie goed voorbereiden op de bevalling. Hoe ga je om met pijn, wat kun je van de verloskundige en de kraamverzorgende verwachten en wat als het anders loopt dan verwacht. Tevens besteden we aandacht aan de wensen voor de bevalling middels het schrijven van een bevalplan. De avond die van meerwaarde zal zijn op de komst van jullie baby!

Cursussen