Gezondheid van je kindje

Veel aanstaande ouders vragen zich af of hun kind wel gezond zal zijn. Gelukkig worden de meeste kinderen gezond geboren. Als zwangere vrouw heb je in Nederland de mogelijkheid om voor de geboorte je kind te laten onderzoeken. Dit wordt prenatale screening genoemd.

Overwegen jullie om een screening te laten doen? Wij bieden je een uitgebreid gesprek (counselingsgesprek) met

  • Informatie over de aandoeningen.
  • Informatie over het onderzoek.
  • Uitleg over de manier waarop het onderzoek wordt uitgevoerd.
  • Uitleg over de betekenis van de uitslag.
  • Uitleg over de mogelijkheden van vervolgonderzoek.

Op de site van onderzoekvanmijnongeborenkind.nl kun je je alvast voor bereiden op het gesprek.

Screening op Down-, Edwards- en Patausyndroom

Aan het begin van de zwangerschap kunnen onderzoeken worden gedaan naar het risico op het krijgen van een kind met down-, edwards- en patausyndroom. Dit kan middels de NIPT. Je bent niet verplicht om een van deze onderzoeken te doen. Denk daarom goed na over de volgende vragen:

  • Wil je tijdens de zwangerschap al weten of jullie kind het down-, edwards- of patausyndroom heeft?
  • Als je te horen krijgt dat jullie kind het down-, edwards- of patausyndroom heeft, wat wil je dan doen?

Wanneer je aangeeft meer te willen weten over de testen, gaan wij in gesprek met je om vragen te beantwoorden en uitleg te geven over de twee mogelijke onderzoeken. Hieronder zijn ze al kort uitgelicht.

 

English, Polskie, Türk, عربى Meer info via RIVM/PNS Film over de NIPT

NIPT

Bij de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) wordt er bloed afgenomen. valt onder het nationale programma prenatale screening en kan je laten doen vanaf 10 weken zwangerschap.

In het bloed bevindt zich ook een klein beetje DNA van de placenta. Dit DNA is bijna altijd hetzelfde als dat van jouw kind. Het laboratorium kan zo onderzoeken of er bij jouw kind een aanwijzing is voor down-, edwards- of patausyndroom.

De uitslag: Binnen 10-15 werkdagen nadat het bloed op het laboratorium is aangekomen, is de uitslag bekend. Een van de verloskundigen geeft je telefonisch de uitslag. Een niet-afwijkende uitslag wil zeggen dat er geen aanwijzingen gevonden zijn. De kans dat er toch sprake is van een chromosoomafwijking is erg klein (1 op 1000). Is de uitslag afwijkend, dan is de kans erg groot dat je baby een chromosoomafwijking heeft. Om het zeker te weten, kun je een vruchtwaterpunctie of een vlokkentest laten doen.

Op de website pns.nl vind je informatie over hoe praktisch te regelen en waarom we je vragen een toestemmingsverklaring te tekenen.

ETSEO en SEO

Bij deze echo’s wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen van de baby. We noemen het ETSEO (13-weken echo) en TTSEO (20 weken echo). SEO staat voor Structureel Echoscopisch Onderzoek. Bij deze echo kunnen ernstige lichamelijke afwijkingen worden gezien. Denk hierbij aan een open ruggetje of een open schedeltje. Ook wordt gekeken of de baby goed groeit, waar de placenta zich bevindt en of er voldoende vruchtwater is.

De SEO is een redelijk betrouwbare methode om ernstige aangeboren afwijkingen te ontdekken. Kies je ervoor om deze echo te laten doen, houdt er dan rekening mee dat ook andere afwijkingen kunnen worden gezien. De echo brengt geen risico’s met zich mee. Klik hier voor het verschil en de overeenkomsten van de ETSEO en TTSEO.

Een afwijkende uitslag: Als bij de echo iets afwijkends wordt gezien, zijn de gevolgen voor het kind niet altijd duidelijk. Je zal doorgestuurd kunnen worden naar de gynaecoloog voor een Geavanceerd echoscopisch onderzoek (GUO). Tijdens het gesprek met diegene die de echo uitvoert, wordt je voorgelicht over het vervolgonderzoek. Voor vragen of ondersteuning kun je ook bij ons terecht. Bij elk onderzoek bepaal je zelf of je het wilt en wat je doet met de uitslag.

De ETSEO en TTSEO vinden plaats in ons verloskundig en prenataal screenings centrum FARA te Ede.

FARA

In Verloskundig & prenataal centrum FARA wordt de prenatale screening voor de hele regio Gelderse Vallei verzorgd. Het centrum maakt deel uit van onze praktijk.

Een van onze verloskundigen, Dineke Bokkers, is gespecialiseerd in het screenings echo onderzoek. Zij werkt een dag in de week in FARA , het kan zijn dat je haar treft tijdens dit onderzoek, je kunt er ook speciaal naar vragen.

Vanuit de overheid zijn er wettelijke eisen gesteld aan de counseling (voorgesprek), echoverrichtingen, echoscopisten en apparatuur. FARA werkt met de vergunning van de SPN (stichting prenatale screening Nijmegen) en kan op deze manier aan alle wettelijke eisen voldoen. De kwaliteit van de zorg is daarmee gewaarborgd.