Oorzaken bloedverlies

Een vaak voorkomende, onschuldige oorzaak van bloedverlies vroeg in de zwangerschap is de innesteling van de bevruchte eicel in de baarmoeder. In de helft van het aantal gevallen dat er bloedverlies optreedt in het begin van de zwangerschap is er sprake van een miskraam. Vaak gaat dit gepaard met pijn / krampen. Andere oorzaken kunnen een afwijking aan de baarmoedermond of (zelden) een buitenbaarmoederlijke zwangerschap zijn.

Bloedverlies later in de zwangerschap (na je termijnecho) kan ook voorkomen. Het kan erg vervelend zijn, omdat het bloedverlies bijvoorbeeld optreedt na het vrijen of na harde ontlasting. Neem met bloedverlies altijd contact op met je verloskundige als je je zorgen maakt. Soms heeft het bloedverlies namelijk een andere oorzaak en kan dit ook een risico voor de zwangerschap zijn.

Wat moet je doen bij een miskraam?

Je kunt zelf niets doen om te voorkòmen dat een miskraam optreedt. Er is ook geen behandeling mogelijk. Je hebt de keuze tussen afwachten op het spontane beloop, een curettage of een medicamenteuze behandeling via de gynaecoloog.

Afwachten

Afwachten kan medisch geen kwaad en heeft geen gevolgen voor een nieuwe zwangerschap. Het verdriet kan thuis beleefd worden en eventuele complicaties van een curettage worden vermeden. Het nadeel van afwachten is dat het emotioneel zwaar kan zijn. Ook kan door ruim bloedverlies of pijn of door een incomplete miskraam later alsnog een curettage nodig zijn. Als je besluit om een spontane miskraam af te wachten, bespreek dan met je verloskundige hoe láng je wilt wachten.

Medicamenteuze behandeling

Eventueel kan de miskraam worden opwekt door middel van tabletten. De miskraam kan hierna alsnog spontaan optreden zonder dat hiervoor een ingreep nodig is. Een nadeel is dat het soms een aantal dagen kan duren voordat de miskraam op gang komt.

Curettage

Bij een curettage verwijdert de gynaecoloog het zwangerschapsweefsel uit de baarmoeder. Een curettage is een medische ingreep en vindt plaats onder narcose tijdens een dagopname. Er treden zeldzaam complicaties op bij deze ingreep.

Verschillende vormen van miskramen

Bij een zeer vroege miskraam is de groei al vroeg in de zwangerschap gestopt en is er geen embryo ontwikkeld. Op de inwendige echo is alleen een vruchtzak zichtbaar. Bij een iets latere miskraam is er een embryo zichtbaar door middel van een inwendige echo. Het embryo heeft echter geen hartactie en is meestal kleiner dan de zwangerschapsduur aangeeft. Deze vormen van miskraam kunnen ongemerkt verlopen. Wanneer de baarmoeder het zwangerschapsweefsel gaat uitdrijven, dan ontstaat kramp, opent de baarmoedermond zich en is er bloedverlies.

Hoe groot is de kans op een miskraam?

Een miskraam is een vaak voorkomend verschijnsel: bij circa één op de tien zwangerschappen treedt een miskraam op. In Nederland krijgen jaarlijks 20.000 vrouwen een miskraam.

Na de miskraam

Het lichamelijk herstel na een spontane miskraam of een curettage is meestal vlot. Gedurende één tot zes weken kan je wat bloedverlies en bruinige afscheiding hebben. Het is verstandig met vrijen te wachten tot het bloedverlies voorbij is. De volgende menstruatie treedt na ongeveer vier tot zes weken op.

Bel met je verloskundige bij:

  • Ongerustheid
  • Hevig bloedverlies
  • Aanhoudende klachten
  • Koorts

Download via deze site folders met uitgebreide informatie en tips.

Emotioneel herstel

Na een miskraam kan je een moeilijke tijd hebben. Verdriet, schuldgevoelens, ongeloof, boosheid en een gevoel van leegte zijn veel voorkomende emoties. Praat over je gevoelens met je partner, familie, vrienden of je verloskundige.

Een volgende zwangerschap

Een volgende zwangerschap verloopt in de meeste gevallen goed, ook bij vrouwen die meer dan één miskraam hebben doorgemaakt. Als je zwanger wilt worden is het sowieso verstandig gezond te leven, en te denken aan bijvoorbeeld foliumzuur. Een miskraam is niet te voorkomen. Wel kan het geruststelling geven om voor een volgende zwangerschap af te spreken dat er al bij ca. 8 weken een (inwendige) echo gemaakt wordt.

Organisaties

Je kunt ons natuurlijk altijd bellen, wanneer je toch nog vragen hebt over de miskraam of het idee hebt dat de verwerking niet verloopt zoals je dat graag zou willen. Naast onze begeleiding zijn er ook organisaties die je daarbij kunnen helpen. Deze vind je hieronder.

Websites
Miskraambegeleiding Nederland
http://miskraambegeleiding.nl
Freya – Dé vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen
http://freya.nl
Literatuur
Marianne Cuisinier en Hettie Janssen

Met lege handen

Houten: Unieboek, 2e dr. 1997.

ISBN 90 269 6699 7

Wiebe Braam en Martha van Buuren

Als je zwangerschap misloopt

Baarn: La Rivière 1995.

ISBN 90 384 0365 8

Ann Oakley, Ann McPherson en Helen Robert

Soms gaat het mis

Utrecht/Antwerpen: Kosmos 1985

ISBN 90 215 1231 9