Landelijk is afgesproken dat organisaties die geboortezorg leveren, ervaringen van cliënten meten.

Alle geboortezorgorganisaties gebruiken vanaf heden hiervoor dezelfde vragenlijst, namelijk de PREM Geboortezorg, die ze samen hebben ontwikkeld.

Elke kraamvrouw, die een levensvatbare baby heeft gekregen, krijgt deze vragenlijst aangeboden.
Het is een korte vragenlijst met 14 vragen over wat belangrijk is voor u als kraamvrouw en zinvol
voor de zorgverlener. We stellen vragen over de ervaringen met de zorg, voor elk van de
organisaties waarvan door u zorg is ontvangen: de verloskundigenpraktijk, het ziekenhuis en de
kraamzorgorganisatie. U beantwoordt de vragen op een eenvoudige 10 puntschaal met smileys.
Tot slot vragen we naar verbeterpunten en complimenten. Daarnaast bevat de vragenlijst een
aantal achtergrondvragen zoals geslacht, leeftijd, plaats van bevallig etc.

Wij als verloskundigen zullen jullie e-mailadressen na de geboorte delen zodat je deze vragenlijst krijgt. Mocht je dit NIET willen dan moet je dat bij ons aangeven.

Meer informatie over de PREM lees je hier.