Update Corona per 15-6-2020

Beste Zwangere en partners,

Met de laatste verruimingen van de overheid ten aanzien van de Corona maatregelen zijn we allen blij. We kunnen wat meer naar buiten en ons sociale leven weer op een nieuwe wijze vorm gaan geven. Gelukkig lijken de verruimingen geen toename in druk op de zorg te geven.
Dit maakt dat ook wij, na overleg met regio en zorgpartners, weer een aantal verruimingen in ons werk en onze zorg aan jullie kunnen doorvoeren. Natuurlijk blijven we wel voorzichtig want risico op besmetting blijft bestaan.

De algemene regels blijven van kracht:
• Heb je zelf of één van je huisgenoten klachten van hoesten, verkoudheid, koorts, blijf dan thuis en neem telefonisch contact met ons op voor de controles
• Hoest, nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
• Houd zoveel mogelijk 1,5 m afstand
• Kom zoveel mogelijk alleen naar de praktijk en was je handen bij binnenkomst

Wat betreft de controles:
o Kinderen en andere belangstellenden zijn helaas nog niet welkom op de praktijk.
o Je partner is welkom bij de echoscopie onderzoeken
o Intake gesprekken blijven telefonisch plaats vinden tenzij anders gewenst of noodzakelijk
o Heb je een telefonische vervolg controle gepland staan, dan ben je vanaf heden daarvoor welkom op de praktijk
o Je partner is 1 keer welkom bij een reguliere controle tijdens de zwangerschap, een mooi moment zou zijn de controle waarin we de bevalling bespreken.
o Alle controles gaan weer volgens ons reguliere schema ingepland worden (zie zorgpad in je boekje) en vinden op de praktijk plaats.
o In de kraamweek komen we 2 keer op huisbezoek en vinden de overige controles telefonisch plaats. Indien medisch noodzakelijk komen we natuurlijk vaker op huisbezoek

Voorlichtingsavonden:
Met inachtneming van de RIVM voorschriften, kunnen we gelukkig ook onze voorlichtingsavond over de bevalling en de borstvoedingscursus weer opstarten.
Via de assistente of de website moet je je vooraf aanmelden voor deze bijeenkomsten.
Gezien de beperkte ruimte mogen we de eerste avonden alleen nog maar zwangeren toelaten en kunnen partners via live-stream de bijeenkomst volgen. We hopen later deze zomer ook weer de partners op de avonden te verwelkomen.
Het is fantastisch te bemerken dat iedereen de afgelopen maanden begripvol heeft gereageerd op alle wijzigingen. We zijn samen met jullie blij weer toe te kunnen werken naar normaal.

Vriendelijke groeten van ons allen,
De verloskundigen en assistentes van Verloskundigen Barneveld