Stage in team de Burgt

Beste aanstaande ouders, Mijn naam is Lisanne Leene, 30 jaar oud, getrouwd en moeder van een dochter. Ik ben werkzaam als verpleegkundige in Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede op de afdeling kraam- verloskunde. Op dit moment volg ik de opleiding tot obstetrieverpleegkundige. Een onderdeel van de opleiding is om een week mee te lopen bij een verloskundigenpraktijk. Vanaf 20 februari zal ik meelopen bij verloskundigen Barneveld in team de Burgt. Ik heb al veel bevallingen gezien tijdens mijn werk maar altijd leerzaam om ook bij een verloskundigenpraktijk mee te mogen lopen om te kijken hoe de zorg rondom de zwangerschap, bevalling en kraamweek verloopt. Ik hoop op een leerzame week!